Regionalna  Odznaka  Krajoznawcza PTTK

Twierdza Skorogoszcz”


 

Kontakt

Home

 

 


REGULAMIN
    

1.       Odznaka została ustanowiona przez Zarząd Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie.

Celem odznaki jest zapoznanie turystów  z usytuowaniem nieistniejącej Twierdzy Skorogoszcz

2.       Odznaka  jest jednostopniowa.

                                                                        

3.       Do przyznania odznaki, należy zwiedzić   obiekty, wymienione w Załączniku do odznaki,

4.       Czas zdobywania odznaki   jest nieograniczony.

5.       Potwierdzenia terenowe w postaci pieczęci i zdjęć ( z osobą  ubiegającej się  o odznakę ) z obiektu, potwierdzenia kadry programowej należy gromadzić w dowolnie opracowanej formie Kronice Odznaki.

6.       Na pierwszej stronie Kroniki, należy zamieścić dane osobowe i adres zamieszkania 

osoby ubiegającej się o odznakę.

7.       Weryfikacje odznak prowadzi Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie.

8.       Kroniki Odznak do weryfikacji należy przesłać na adres: Oddział Wojskowy PTTK, ul. Lubelska 139D/15,    22 - 109 CHEŁM -6

9.       Zweryfikowaną Kronikę Odznaki wraz z odznaką, weryfikator prześle na adres zainteresowanego, przesyłka pocztową za pobraniem. Nie ma potrzeby przesyłania zwrotnych kopert i znaczków pocztowych.

10.   O odznakę mogą się ubiegać turyści uprawiające różne formy turystyki kwalifikowanej.

11.   Obiekty proponowane do zwiedzania  na terytorium Polski, są wymienione w Załączniku do regulaminu.

12.   Autorzy odznaki zastrzegają sobie interpretację regulaminu odznaki.

Odznaka została wprowadzona w życie Uchwałą nr 2/2013 z dnia 24.01.2013r, Zarządu Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie i obowiązuje z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK

DO

REGULAMINU OGÓLNOPOLSKIEJ ODZNAKI KRAJOZNAWCZEJ PTTK

„TWIERDZA SKOROGOSZCZ”

 

 

Mimo, że twierdza nie została ukończona i po niej nie ma żadnych pozostałości, warto poznać jej położenie oraz kilka informacji na jej temat. Skorogoszcz -

W 1741 r. zdecydowano o usytuowaniu twierdzy przy ujściu Nysy Kłodzkiej do Odry. Generał pruski von Schwerin naocznie zbadał okolice i był zdania, że iż zbudowanie twierdzy przyniesie same korzyści: kontrola okolicy po oby stronach rzeki i zabezpieczenie żeglugi na Odrze. Miała by być tam także przetrzymywana broń dla rekrutów. W miejscu tym można było rozbudowywać twierdzę we wszystkie strony.
Twierdza miała mieć umocnienia z drewna i palisady, które dawały większy opór w razie bombardowania, niż mury z cegły.
Plany się co do budowy zmieniały się, ale w końcu w 1743 roku przystąpiono do realizacji. Rozpoczęto roboty ziemne przy budowie fortu po prawej stronie Nysy Kłodzkiej. Na całość miały składać się trzy forty: na lewym i prawym brzegu Nysy Kłodzkiej i trzeci największy - na prawym brzegu Odry, na północ od Kolonii Popielowskiej.
W twierdzy tej wykorzystano, podobnie jak w forcie Owcza Góra w Kłodzku, tzw. narys moguncko-wurzburski, pośredni między formą bastionu i kleszcza. Charakteryzował się on cofniętymi barkami bastionów, równoległymi lub prawie równoległymi do czół. Najmocniejszy fort miał być gotowy w 1744 r., dwa pozostałe w 1745 r. Gdy w 1744 r. rozpoczęły się na nowo walki pomiędzy Austrią i Prusami na terytorium Górnego Śląska, musiano wtedy przerwać prace przy budowie skorogoskiej twierdzy, pomimo tego, że pierwszy fort był prawie ukończony. Po podpisaniu pokoju w 1745 r. ostatecznie zrezygnowano z planów fortyfikacyjnych.
Rozbudowa fortyfikacji pod Skorogoszczą mogła się przyczynić jednak do dynamicznego rozwoju tego miasteczka.
 Dziś w terenie bardzo trudno bowiem dopatrzeć się jakichkolwiek śladów po tych umocnieniach.

Plany Twierdzy Skorogoszcz

Do przyznania odznaki należy zwiedzic, następujące obiekty w miejscowosci Skorogoszcz: kosciół pw.św. Jakuba Apostoła, wieżę cisnień, budynek przedszkola, budynek Domu Dziecka,most nad Nysa Kłodzką, kamięń – pomnik 777 – lecia Skorogoszczy, pozostałości zespołu pałacowego w parku.